In nhãn decal năng lượng

Nhãn năng lượng là nhãn dán trên các thiết bị, cung cấp các thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị đó. Có hai loại nhãn là nhãn năng lượng xác nhận (hình tam giác) và nhãn năng lượng so sánh (hình chữ nhật).

Nhan decal nang luong bao gồm các thông tin tối thiểu sau:

  • Mã chứng nhận: Là mã do Bộ Công Thương cấp nhằm phục vụ công tác quản lý, được Bộ Công Thương quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng
  • Tên/mã sản phẩm: Là tên hoặc mã sản phẩm doanh nghiệp đăng ký dán nhãn và được Bộ Công Thương cấp trong Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng 
  • Hãng sản xuất: Là tên của tổ chức/doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đăng ký dán nhãn năng lượng
  • Nhà nhập khẩu: Là tên của tổ chức/doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm đăng ký dán nhãn năng lượng (thông tin này chỉ áp dụng đối với nhà nhập khẩu)     
  • Phần thể hiện chỉ số đánh giá mức tiết kiệm năng lượng: Lượng năng lượng tiêu thụ trong một giờ vận hành được chia thành 5 khoảng mức tương ứng với số sao trên nhãn (từ 1 sao đến 5 sao). 
  • Mức tiêu thụ năng lượng của sản phẩm: trị số tiêu thụ năng lượng được tính bằng kWh/năm. 
  • Các thông tin khác.

Nguyen Dat Label với đội ngũ chuyên sâu sẽ đem lại các mẫu tem nhãn decal năng lượng có chất lượng sắc nét, bền màu, có khả năng tồn tại cao.

NHẬN MẪU THỬ MIỄN PHÍ