CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

HỘI VIÊN HIỆP HỘI CHỐNG GIẢ VATAP
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG SGS
TIÊU CHUẨN AN TOÀN ROHS

Đối với nhà sản xuất: Khi sản phẩm được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn kỹ thuật) có liên quan. Điều này sẽ tạo lòng tin của khách hàng đối với nhà sản xuất, góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất, giúp nhà sản xuất dễ dàng mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng.

Đối với Cơ quan quản lý: Sản phẩm được chứng nhận đáp ứng yêu cầu quản lý về bảo vệ an toàn/ sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường. Sản phẩm được chứng nhận giúp cho các cơ quan quản lý dễ dàng hơn khi vận dụng các hình thức miễn hay giảm kiểm tra theo quy định.

Đối với khách hàng: Sản phẩm được chứng nhận cung cấp sự đảm bảo độc lập của bên thứ ba cho người tiêu dùng, đó là sản phẩm đã được chứng nhận theo một phương thức phù hợp bao gồm: thử nghiệm; đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; giám sát và kiểm soát. Khách hàng không phải tốn chi phí cho việc thực nghiệm đối với sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn và luôn yên tâm vì sản phẩm được sản xuất trong điều kiện đảm bảo chất lượng.

Công ty in Nguyên Đạt qua nhiều năm nỗ lực không ngừng đã dành được một số danh hiệu, chứng nhận có uy tín trong nước cũng như quốc tế. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sản phẩm chất lượng, uy tín thương hiệu, trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng của Nguyên Đạt.

Nhà sản xuất
0%
Khách hàng
0%
Cơ quan quản lý
0%